ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอก-กราย ไวเนอรี่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอก-กราย ไวเนอรี่
บริษัทการผลิตสุราผลไม้ (ไวน์) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ที่อื่น

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0213561002267
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 12 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การผลิตสุราผลไม้ (ไวน์) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ที่อื่น มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อผลิตและจำหน่ายไวน์ผลไม้และสาโท
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 436 หมู่ที่ 3 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอก-กราย ไวเนอรี่