ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนตาลคอนกรีต

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนตาลคอนกรีต
บริษัทการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 493562000061
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 15 มกราคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 299 หมู่ที่ 7 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนตาลคอนกรีต