ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอยหลวงของฝาก

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอยหลวงของฝาก
บริษัทร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์งานฝีมือคนไทยและของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 573562000401
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 4 กุมภาพันธ์ 2562
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์งานฝีมือคนไทยและของที่ระลึก มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการค้าสินค้าผลิตภัณฑ์ของฝากทุกประเภท
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 404 อาคารท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย หมู่ที่ 10 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอยหลวงของฝาก