ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดักท์ วาริน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดักท์ วาริน
บริษัทการติดตั้งระบบระบายอากาศ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 343562001468
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 4 มิถุนายน 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การติดตั้งระบบระบายอากาศ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการรับจ้าง ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ดูแลรักษา แอร์และระบบแอร์ ระบบปรับอากาศ ทุกประเภท
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 144/1 ถนนวารินฯ-พิบูลฯ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดักท์ วาริน