ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดัชมิลล์ยโสธร

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดัชมิลล์ยโสธร
บริษัทการขายส่งผลิตภัณฑ์นม

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 353562000933
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 27 ธันวาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การขายส่งผลิตภัณฑ์นม มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการขายนมดัชมิลล์
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 13-15 ซอยสหพัฒนา 6 ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดัชมิลล์ยโสธร