ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดัน แอนด์ เดลิเชียส

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดัน แอนด์ เดลิเชียส
บริษัทการผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารที่เน่าเสียง่าย

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 133562004833
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 กันยายน 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารที่เน่าเสียง่าย มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก วัตถุดิบและอาหารพร้อมรับประทาน
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 419/2 หมู่ที่ 1 ซอยร่วมสุข 4/19 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดัน แอนด์ เดลิเชียส