ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิวเค เบฟเวอเรจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิวเค เบฟเวอเรจ
บริษัทการบริการด้านเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0103561016722
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 26 พฤศจิกายน 2561
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : การบริการด้านเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อการบริการ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้านอาหาร การบริการอาหารในร้านอาหาร
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 261 ซอยพัฒนาการ 61 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิวเค เบฟเวอเรจ