ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิวเอ็ม โฆษณา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิวเอ็ม โฆษณา
บริษัทการขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม บนแผงลอยและตลาด

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 733562001723
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 16 ตุลาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม บนแผงลอยและตลาด มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการขายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เครื่องพิมพ์และหมึก
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 120/184 หมู่ที่ 12 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิวเอ็ม โฆษณา