ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิว.ดี.เทเลคอม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิว.ดี.เทเลคอม
บริษัทการก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับสายส่งไฟฟ้ากำลังและสายสัญญาณสื่อสาร

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 333562000399
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 18 มีนาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับสายส่งไฟฟ้ากำลังและสายสัญญาณสื่อสาร มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อรับติดตั้งสายสัญญาณสื่อสารต่าง ๆ ทั้งเหนือพื้นดิน ใต้น้ำหรือใต้ดิน ทั้งทางไกลในเมืองหรือท้องถิ่น
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 54/430 หมู่บ้าน ชุมชนโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 10 ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิว.ดี.เทเลคอม