ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิว เอส. ทรัพย์อนันต์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิว เอส. ทรัพย์อนันต์
บริษัทการเลื่อยไม้

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 273562000144
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 6 มีนาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การเลื่อยไม้ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อการเลื่อยไม้
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 20 หมู่ที่ 5 ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิว เอส. ทรัพย์อนันต์