ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ลยู ที.อาร์คิเท็คส์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ลยู ที.อาร์คิเท็คส์
บริษัทกิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 413562002790
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 22 ตุลาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : กิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อออกแบบ เขียนแบบ บริการวิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรมทุกประเภท
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 318/31 หมู่บ้าน ไทยสมุทร2 หมู่ที่ 2 ถนนรอบเมือง ต.บ้านเลื่อม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ลยู ที.อาร์คิเท็คส์