ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ลริช โปรดัคท์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ลริช โปรดัคท์
บริษัทการจัดการประชุม

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 113561006085
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 13 ธันวาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 100000
ประเภทธุรกิจ : การจัดการประชุม มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการให้บริการฝึกอบรม สัมนา ให้คำปรึกษา แนะแนวการวางแผนกลยุทธ์และองค์กร
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 222/168 หมู่ที่ 11 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ลริช โปรดัคท์