ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล ดี คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล ดี คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป
บริษัทการบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 673562000761
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 5 กรกฏาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการร้านอาหาร ร้านกาแฟ เครื่องดื่มทุกชนิด ทั้งมีแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 16 หมู่ที่ 9 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล ดี คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป