ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดากานต์ดาการเกษตร

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดากานต์ดาการเกษตร
บริษัทการผลิตปุ๋ยเคมี

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 343562001905
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 23 กรกฏาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การผลิตปุ๋ยเคมี มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อการผลิตปุ๋ยเคมี
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 276 หมู่ที่ 7 ต.แก้ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดากานต์ดาการเกษตร