ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาด้าสโตร์ ค้าส่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาด้าสโตร์ ค้าส่ง
บริษัทการขายส่งเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 153562000421
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 ธันวาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การขายส่งเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อค้าส่งและค้าปลีก น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ทุกชนิดทุกประเภท
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 68 หมู่ที่ 6 ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาด้าสโตร์ ค้าส่ง