ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาน่า เทรดดิ้ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาน่า เทรดดิ้ง
บริษัทการขายส่งข้าวเปลือกและธัญพืชอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 133562002326
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 พฤษภาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การขายส่งข้าวเปลือกและธัญพืชอื่น ๆ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการขายส่งซากสัตว์
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 3/3 หมู่ที่ 7 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาน่า เทรดดิ้ง