ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดารินทร์ ทราเวล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดารินทร์ ทราเวล
บริษัทตัวแทนธุรกิจการเดินทาง

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 483562000959
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 11 กันยายน 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อตัวแทนธุรกิจการเดินทาง
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 37 ซอยสุขาวดี ถนนนครพนม-ท่าอุเทน ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดารินทร์ ทราเวล