ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดารุมะเพ็ทช็อป

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดารุมะเพ็ทช็อป
บริษัทการขายส่งอาหารสัตว์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 653562001791
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 2 ตุลาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : การขายส่งอาหารสัตว์ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการขายอาหารสัตว์
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 9/28 ถนนเอกาทศรฐ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดารุมะเพ็ทช็อป