ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาร์วิน ดิสทริบิวชั่น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาร์วิน ดิสทริบิวชั่น
บริษัทกิจกรรมการบริหารจัดการด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 403562003974
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 26 กันยายน 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการบริการรับขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 688/13 หมู่บ้าน สินธารา หมู่ที่ 12 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาร์วิน ดิสทริบิวชั่น