ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาวเจริญการค้า (แม่แต๋ว)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาวเจริญการค้า (แม่แต๋ว)
บริษัทการขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 333562000976
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 7 สิงหาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการขายส่ง บุหรี่ สุรา เบียร์
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 4/1 หมู่ที่ 5 ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาวเจริญการค้า (แม่แต๋ว)