ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงค์ไทยการเกษตร

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงค์ไทยการเกษตร
บริษัทร้านขายปลีกดอกไม้ต้นไม้และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 573562001016
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 เมษายน 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ร้านขายปลีกดอกไม้ต้นไม้และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อขายปลีก-ส่ง ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืชยาบำรุงพืชเเละสัตว์ทุกชนิด เมล็ดพันธุ์ข้าว พืช ผักเเละอุปกรณ์การเกษตร
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 228 บ้านหนองครก หมู่ที่ 6 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57270
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงค์ไทยการเกษตร