ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงค์ เอ็นจิเนียริ่ง 2019

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงค์ เอ็นจิเนียริ่ง 2019
บริษัทการติดตั้งส่วนประกอบอาคารและการตกแต่งภายใน

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 603562002101
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 29 พฤศจิกายน 2562
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : การติดตั้งส่วนประกอบอาคารและการตกแต่งภายใน มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการรับเหมาเฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์บิวอิน งานปรับปรุง ต่อเติมเฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์บิวอิน
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 38 หมู่ที่ 3 ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงค์ เอ็นจิเนียริ่ง 2019