ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำเนิน แอร์แคร์ เซ็นเตอร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำเนิน แอร์แคร์ เซ็นเตอร์
บริษัทการติดตั้งระบบระบายอากาศ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 703562000522
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 29 เมษายน 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การติดตั้งระบบระบายอากาศ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการรับเหมาติดตั้ง ประกอบ ซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความร้อน
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 97/9 หมู่ที่ 5 ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำเนิน แอร์แคร์ เซ็นเตอร์