ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิจิตอลเทรดดิ้ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิจิตอลเทรดดิ้ง
บริษัทการขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 963562000539
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 ตุลาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 800000
ประเภทธุรกิจ : การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เสริมผ่านเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 32 หมู่ที่ 5 ต.ลุโบะบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิจิตอลเทรดดิ้ง