ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดินาร์ สปา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดินาร์ สปา
บริษัทกิจกรรมสปา

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 103562012453
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 2 สิงหาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : กิจกรรมสปา มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการสปาและบริการนวดเพื่อสุขภาพให้กับบุคลลโดยทั่วไป
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 27 ซอยศาลาแดง 1 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดินาร์ สปา