ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิน 2019

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิน 2019
บริษัทการผลิตปุ๋ยเคมี

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 443562000924
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 25 กรกฏาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การผลิตปุ๋ยเคมี มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการผลิตสารปรับปรุงสภาพดินปุ๋ยอินทรีย์เคมีปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยเคมี ที่ใช้ในการเกษตร
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 60 หมู่บ้าน โกทา หมู่ที่ 2 ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิน 2019