ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิสวิศวกรรมสิน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิสวิศวกรรมสิน
บริษัทการติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 103562013531
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 26 สิงหาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม และบำรุงรักษา ระบบควบคุมเครื่องจักร
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 104/100 ซอยพระยามนธาตุฯ แยก 35-9 แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิสวิศวกรรมสิน