ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรก-พเยาว์ ผลิตภัณฑ์หมวก

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรก-พเยาว์ ผลิตภัณฑ์หมวก
บริษัทการผลิตเครื่องปกคลุมหรือสวมศีรษะ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 103562016041
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 4 ตุลาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : การผลิตเครื่องปกคลุมหรือสวมศีรษะ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการรับจ้างผลิต-จำหน่ายหมวกทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 65/57 ซอยเอกชัย 34 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิเรก-พเยาว์ ผลิตภัณฑ์หมวก