ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี ดี ครุภัณฑ์ 2019

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี ดี ครุภัณฑ์ 2019
บริษัทการขายปลีกสินค้าอื่น ๆ ในร้านค้าทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 303562000623
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 23 มกราคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : การขายปลีกสินค้าอื่น ๆ ในร้านค้าทั่วไป มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการให้บริการขายปลีกสินค้าอุปโภคและบริโภคทั่วไป วัสดุก่อสร้างเครื่องมือการเกษตรทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 123 หมู่ที่ 13 ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30230
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี ดี ครุภัณฑ์ 2019