ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี ทรีท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี ทรีท
บริษัทการติดตั้งระบบประปาและระบายน้ำ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 963562000075
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 1 กุมภาพันธ์ 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การติดตั้งระบบประปาและระบายน้ำ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการรับเหมาระบบประปา เครื่องปั้มน้ำ เครื่องกรองน้ำ
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 153/20 ถนนสุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี ทรีท