ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น
บริษัทการผลิตและการส่งไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 423562000843
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 11 ตุลาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การผลิตและการส่งไฟฟ้า มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการพลังงานทดแทนในรูปแบบพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม ผลิตติดตั้ง จำหน่าย อุปกรณ์ประหยัดพลังงานทดแทน
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 50 หมู่ที่ 2 ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย 42170
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น