ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี อินสตรัคชั่น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี อินสตรัคชั่น
บริษัทกิจกรรมการเรียนการสอนภาษา

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0103561015521
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 31 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 200000
ประเภทธุรกิจ : กิจกรรมการเรียนการสอนภาษา มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบธุรกิจ สถาบันสอนภาษา เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 32/663 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี อินสตรัคชั่น