ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เค.กรุ๊ป บิลท์อิน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เค.กรุ๊ป บิลท์อิน
บริษัทการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 573562002616
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 30 สิงหาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ งานบิ้วอินทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 217 หมู่ที่ 8 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เค.กรุ๊ป บิลท์อิน