ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี เค แก๊สช็อป

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี เค แก๊สช็อป
บริษัทร้านขายปลีกก๊าซและเชื้อเพลิงอื่น ๆ สำหรับใช้ในครัวเรือน

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 103562010361
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 27 มิถุนายน 2562
ทุนจดทะเบียน : 100000
ประเภทธุรกิจ : ร้านขายปลีกก๊าซและเชื้อเพลิงอื่น ๆ สำหรับใช้ในครัวเรือน มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการจำหน่ายแก๊สหุงต้ม ถังแก๊ส และอุปกรณ์แก๊สต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 60 ซอยกาญจนาภิเษก 004 แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี เค แก๊สช็อป