ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี เจริญ ไบโอแมส

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี เจริญ ไบโอแมส
บริษัทการผลิตเคมีภัณฑ์อินทรีย์ขั้นมูลฐานอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 843562001889
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 24 กรกฏาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การผลิตเคมีภัณฑ์อินทรีย์ขั้นมูลฐานอื่น ๆ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการ ผลิต ซื้อ ขาย วัตถุดิบชีวะมวล เชื้อเพลิง ชีวะมวลอัดแท่ง
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 99/513 หมู่ที่ 1 ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี เจริญ ไบโอแมส