ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เจ เฟอร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เจ เฟอร์
บริษัทการติดตั้งส่วนประกอบอาคารและการตกแต่งภายใน

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 113562000153
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 มกราคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การติดตั้งส่วนประกอบอาคารและการตกแต่งภายใน มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการบริการรับเหมางานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 444/217 หมู่ที่ 5 ถนนลาดหวาย ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เจ เฟอร์