ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี. เซอร์วิส แอ๊ดวานซ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี. เซอร์วิส แอ๊ดวานซ์
บริษัทการขายส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 723562000930
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 6 กันยายน 2562
ทุนจดทะเบียน : 200000
ประเภทธุรกิจ : การขายส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อจำหน่ายและบริการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 600/56 หมู่ที่ 5 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี. เซอร์วิส แอ๊ดวานซ์