ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี เพียว ซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี เพียว ซัพพลาย
บริษัทการขายส่งเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 403562001807
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 8 พฤษภาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 200000
ประเภทธุรกิจ : การขายส่งเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อการขายส่งเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 29/39 หมู่ที่ 7 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี เพียว ซัพพลาย