ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี เอ็ม พลาสแมช

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี เอ็ม พลาสแมช
บริษัทการผลิตเครื่องจักรเพื่อใช้งานกับยางหรือพลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 103562013204
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 สิงหาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การผลิตเครื่องจักรเพื่อใช้งานกับยางหรือพลาสติก มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการรับบริการออกแบบ สร้างเครื่องพิมพ์พลาสติก
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 269 ซอยเอกชัย 132 แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี เอ็ม พลาสแมช