ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง
บริษัทกิจกรรมการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ (ยกเว้นโปรแกรมเว็บเพจและเครือข่าย)

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 653562001775
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 1 ตุลาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : กิจกรรมการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ (ยกเว้นโปรแกรมเว็บเพจและเครือข่าย) มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการรับออกแบบโครงสร้างและเนื้อหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเขียนโปรแกรม
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 999/664 หมู่ที่ 11 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง