ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ท ฟิตเนส ชลบุรี

0
8

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ท ฟิตเนส ชลบุรี
บริษัทการดำเนินงานของสถานที่ออกกำลังกาย

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 203562001736
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 4 เมษายน 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การดำเนินงานของสถานที่ออกกำลังกาย มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อการดำเนินงานของสถานที่ออกกำลังกาย
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 104/16-17 หมู่ที่ 2 ถนนพระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ท ฟิตเนส ชลบุรี