ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอเอ แอร์ เซอร์วิส

0
8

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอเอ แอร์ เซอร์วิสบริษัทการติดตั้งระบบระบายอากาศ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 113562004205
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 2 สิงหาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การติดตั้งระบบระบายอากาศ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการล้างซ่อมแอร์
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 14/255 หมู่ที่ 8 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอเอ แอร์ เซอร์วิส