ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริมชลเพิ่มพูน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริมชลเพิ่มพูน
บริษัทการบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 263562000519
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 27 ธันวาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการจำหน่ายอาหารตามสั่ง อาหารปรุงสำเร็จ อาหารไทย อาหารต่างประเทศ อาหารประจำชาติต่าง ๆ อาหารทั่วไป เครื่องดื่มจำพวก น้ำดื่ม น้ำอัดลม ทั้งที่มีแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์ ชา กาแฟ โกโก้
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 135 หมู่ที่ 3 ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ริมชลเพิ่มพูน