ห้างหุ้นส่วนจำกัด วานรคาร์เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วานรคาร์เซอร์วิส
บริษัทการตรวจสภาพยานยนต์ทางเทคนิค

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 473562001416
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 11 กันยายน 2562
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : การตรวจสภาพยานยนต์ทางเทคนิค มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อการตรวจสภาพยานยนต์ทางเทคนิค
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 306 หมู่ที่ 7 ต.คอนสวรรค์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด วานรคาร์เซอร์วิส