ห้างหุ้นส่วนจำกัด วานร วอเตอร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วานร วอเตอร์
บริษัทการขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 473562001181
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 6 สิงหาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 678/30 หมู่ที่ 1 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด วานร วอเตอร์