ห้างหุ้นส่วนจำกัด วายเอสซี เลเบล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วายเอสซี เลเบล
บริษัทการขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0123561005089
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 23 พฤศจิกายน 2561
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อการขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 87/391 หมู่ที่ 6 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด วายเอสซี เลเบล