ห้างหุ้นส่วนจำกัด วายแอนด์เอฟ 2019 (ไทยแลนด์)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วายแอนด์เอฟ 2019 (ไทยแลนด์)
บริษัทการขายปลีกสินค้าอื่น ๆ ในร้านค้าทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 303562004572
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 5 กันยายน 2562
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : การขายปลีกสินค้าอื่น ๆ ในร้านค้าทั่วไป มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคทุกประเภท และสินค้าเบ็ดเตล็ดทุกชนิด นำเข้า ส่งออก ทั้งปลีกและส่ง สินค้าอุปโภค บริโภคทุกประเภท และสินค้าเบ็ดเตล็ดทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 179 ถนนกีฬากลาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด วายแอนด์เอฟ 2019 (ไทยแลนด์)