ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย ทู เอ็น พลัส

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย ทู เอ็น พลัส
บริษัทการบริการทำความสะอาดทั่วไปของตัวอาคาร

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 463562000096
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 31 มกราคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 900000
ประเภทธุรกิจ : การบริการทำความสะอาดทั่วไปของตัวอาคาร มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อรับจ้างทำความสะอาดสำนักงาน อาคาร สถานที่ และทำความสะอาดทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 10 หมู่ที่ 12 ต.คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46170
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย ทู เอ็น พลัส