ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย เค อินดัสตรี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย เค อินดัสตรี
บริษัทการขายส่งและขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมเก่าของยานยนต์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 733562001138
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 1 กรกฏาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : การขายส่งและขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมเก่าของยานยนต์ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการรับซื้อ จัดจำหน่ายยางรถยนต์เก่าและชิ้นส่วนยางเก่าทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 45 หมู่ที่ 6 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย เค อินดัสตรี