ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอส.เอ็น ซีฟู๊ด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอส.เอ็น ซีฟู๊ด
บริษัทร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 113562004248
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 7 สิงหาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการ จำหน่ายอาหารทะเลสด ทั้งขายปลีก-ขายส่งทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 248/10 หมู่ที่ 5 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอส.เอ็น ซีฟู๊ด